استوری بورد کانسپت فیلم حضرت محمد

طراحی استوری بورد کانسپت فیلم در مرحله پیش از تولید در بیش از 1000 فریم.

  • 1389 - 1390
  • سینمایی ، استوری بورد
  • شرکت سینمایی نور تابان