طراحی بیل‌بوردهای کمپین 1000 روز طلایی

این کمپین با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و وزارت بهداشت برگزار گردید که با توجه به سیاست و هدف برنامه، طرح‌هایی ساده و گویا، با شیوه‌های تصویرسازی و فتومونتاژ، بصورت بیل بورد، عرشه پل، لمپست و پورتابل طراحی و اجرا گردید.

طراحی بیلبوردها بر اساس شعارهای طراحی شده به منظور آموزش و فرهنگ سازی به خانواده ها درباره حساسیت 1000 روز اول زندگی نوزادان در زمینه‌های پرورشی، غذایی، آموزشی، تربیتی و اجتماعی انجام گردید.

  • اردیبهشت 1396
  • طراحی و اجرای محیطی ، تبلیغات محیطی شهری
  • سازمان زیباسازی شهر تهران