طراحی و اجرای دکور نمایشگاه اگروفود 93

با توجه به مصادف شدن افتتاح نمایشگاه اگروفود با جام جهانی، در طراحی دکور از عناصر مرتبط با جام جهانی نظیر کاپ، فرم ورزشگاه ، چمن و ... استفاده شد.

  • 1393
  • طراحی و اجرای محیطی ، دکور نمایشگاهی
  • صنایع غذایی آرمیتا