طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب «روح الله»

  • 1387
  • طراحی و چاپ ، طراحی مُجَلَد
  • سازمان تبلیغات اسلامی