آخرین خورشید گرفتگی قرن بیستم

با توجه به وقوع این پدیده نادر طبیعی و وجود بهترین نقطه رصد آن در نهاوند ایران، جهت طراحی آن از نقش سنتی خورشید خانم با سیارات دیگر استفاده شده است.

  • مرداد 1378
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • ستاد کسوف، استانداری استان همدان