ششمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگران کتاب کودک

استفاده از تصویر یک زرافه به صورت فانتزی با خال های رنگی و تعداد شش کودک که به منزله ششمین جشنواره می‌باشد طراحی گردید.

  • شهریور 1382
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • موزه هنرهای معاصر