نهمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگران کتاب کودک

این پوستر با استفاده از تصویر یک فیل رنگ شده توسط نُه پرندهء رنگین طراحی شده است.

  • 1385
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • موزه هنرهای معاصر