بیست‌و‌چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور

طراحی این پوستر با استفاده از تصویر مداد، قلم فلزی و قلمو که با چرخش خود تبدیل به گلهای ختایی و اسلیمی شده‌اند طراحی شده است.

  • تیر 1393
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • دانشگاه فرهنگیان