بیست‌و‌پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور

طراحی این پوستر با استفاده از تیپوگرافی واژهء «معلم» و عنصر تصویری کتاب طراحی شده است.

  • تیر 1394
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • دانشگاه فرهنگیان