یازدهمین دوره طرح ملی 30000 نمایشگاه کتاب در 30000 مدرسه

طراحی این پوستر با استفاده از تصویر یک نوجوان دانش‌آموز بصورت سفید با حاشیه‌ای رنگی و داشتن کتابی در دست طراحی شده است.

  • آبان 1387
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • موسسه منادی تربیت