نهمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران

پوستر با توجه به موضوع آن، با استفاده از المان مداد که وسیله اولیه هر طراحی می‌باشد و با ترکیب نقش سنتی ایران، آیینه کاری، طراحی شده است.

  • اردیبهشت 1386
  • طراحی و چاپ ، طراحی پوستر
  • انجمن طراحان گرافیک