دکور شعبهء سرپرستی بانک توسعهء تعاون

طراحی داخلی با استفاده از رنگ سازمانی و نماد بانک و بهره‌گیری از آیه «و تعاونوا علی البر و التقوی» در طراحی پس زمینهء دیوار اتاق کنفرانس

  • 1394
  • طراحی و اجرای محیطی ، دکوراسیون داخلی
  • بانک توسعه تعاون