تجلیل از زنده‌یاد استاد عبدالرحمن شرفکندی (هژار)

تندیس با استفاده از تکرار واژهء «هژار» به صورت سیاه مشق و تصویر خود زنده‌یاد هژار، طراحی و از فلز برنج و پلکسی، در ارتفاع 30 سانتیمتر تهیه شده است.

  • شهریور 1392
  • طراحی اجسام ، طراحی تندیس
  • دانشگاه بوعلی سینا