یادمان دانشگاه بوعلی سینا

تندیس با استفاده از آرم دانشگاه بوعلی سینای همدان طراحی و از جنس فلز و پلکسی و به ارتفاع 25 سانتیمتر تهیه شده است.

  • شهریور 1390
  • طراحی اجسام ، طراحی تندیس
  • دانشگاه بوعلی سینا