هفتمین سمینار آموزشی رؤسا و مسئولین آموزش

تندیس با استفاده از عناصر تصویری مرتبط با موضوع و ماهیت سمینار، طراحی و در ابعاد 30x20x10 سانتیمتر اجرا شده است.

  • مهر 1396
  • طراحی اجسام ، طراحی تندیس
  • شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران