تندیس شعار دانشگاه تهران

این تندیس بر پایه شعار طرح شده از سوی مدیریت دانشگاه تهران، با ترکیب خط شکسته نستعلیق بر بستر یک ترنج و با چرخش زیبای پرچم ایران، به همراه یک قلمِ پَر، طراحی و در ابعاد 250x70x70 سانتیمتر از فلز برنج اسیدکاری و آبکاری شده، چوب و پلکسی تهیه شده است.

  • شهریور 1390
  • طراحی اجسام ، طراحی تندیس
  • دانشگاه تهران