مجموعه شخصیت‌های اندیشمندان جهان

طراحی جلد کتابهای آموزشی انتشارات مبتکران برای رده سنی نوجوانان، به صورت کاریکاتور اندیشمندان مشهور از جمله مِندِل، کَلوین، میلِر و داروین، مرتبط با موضوع کتاب و ترکیب آنها با عناصر مرتبط با فعالیت‌شان در قالب یونیفرم.

  • اسفند 1396
  • طراحی مفهومی ، طراحی شخصیت
  • شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران