طراحی نماد جایزه بین‌المللی بنیاد بوعلی سینا

طراحی نشان به صورت لوگو-تایپ فارسی واژگان «بوعلی سینا» با الهام از خط کوفی انجام گرفته که در بستری دایره شکل و با نقوش سنتی همراه گشته.

  • تیر 1383
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد
  • بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا