نماد عنوان برنامه تلویزیونی طلوع

طراحی نشان با استفاده از لوگو-تایپ واژهء «طلوع» و ترکیب آن با شکل خورشید در حال طلوع انجام گرفته است.

  • خرداد 1387
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد
  • سازمان صدا و سیما