نماد همایش بین‌المللی پلیس کشورهای اسلامی

با توجه به ماهیت همایش و مخاطبین آن، طراحی نشان همایش از المان‌های ایرانی (شمسه نقوش هندسی)، اسلامی (تصویر ماه) و نیروی انتظامی (نماد شمشیر عربی) استفاده شده است.

  • مرداد 1385
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد و نشان
  • فرماندهی نیروی انتظامی