نماد طرح (سدسازی) کارون 3

طراحی نشان به صورت لوگو-تایپ فارسی و لاتین انجام گرفته و فرم جریان رودخانه به رنگ آبی به آن اضافه شده است.

  • تیر 1382
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد و نشان
  • شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران