طراحی دسته چک و کارت‌های خودپرداز

طراحی با بهره‌گیری از نماد سه بُعدی پست بانک به منظور ایجاد فضای چند بُعدی در اثر

  • 1388
  • طراحی و چاپ ، طراحی اوراق
  • پست بانک