طراحی نماد، مجموعه اسناد اداری و پوشه

لوگو برگرفته از حرف اول تکنوشیست،‌ یعنی حرف t که تکرار شده است طراحی شده و برای رنگ سازمانی آن، دو رنگ زرد و سیاه بکار گرفته شده است. همچنین، بر اساس فعالیت شرکت و قدمت آن نیز پوستر و اوراق اداری، با توجه به رنگ سازمانی، طراحی گردیده است.

  • مهر 1391
  • طراحی مفهومی ، طراحی نماد ، طراحی و چاپ ، طراحی اوراق
  • شرکت ساختمانی و راه سازی تکنو شیست